top of page
IMG_1615.jpg

Zapoznaj się z naszą ofertą
i zdefiniuj TWOJE wyzwanie
dla UNDER ANT

Nasze Usługi

Prototypowanie BSP

Proces projektowania BSP rozpoczynamy od weryfikacji wymagań biznesowych i technologicznych klienta. Każdy element specyfikacji funkcjonalnej jest poddawany ocenie ryzyka a następnie określana jest podstawowa warstwa implementacji rozwiązania, obejmująca projektowanie w środowisku 3D (SolidWorks), testy materiałów, urządzeń i części przewidzianych do budowy prototypu oraz dobór wszystkich kluczowych komponentów dla modułu napędowego, nawigacyjnego oraz cargo . Wszystkie powyższe etapy zakończone są przedstawieniem klientowi projektu zawierającego ocenę ryzyka oraz etapy implementacji rozwiązania.

Diagnostyka BSP

Posiadamy autorskie rozwiązanie (DCS - Drones Control Station) służące do testowania, kalibracji oraz analizy parametrów BSP różnego typu i różnej wielkości. Naszym klientom oferujemy przeprowadzanie jednorazowo lub cyklicznie badania posiadanych przez nich BSP, dostarczając kompleksowy raport zawierający rekomendacje oraz ocenę ryzyka. Ponadto DCS jest wykorzystywany przez nasz zespół do wykonywania analiz funkcjonalnych i bezpieczeństwa prototypów w projektach wewnętrznych oraz zleconych.

Prototypowanie BSP
Elektronika

Systemy elektroniczne dla BSP

Oferujemy usługi projektowania, uruchamiania i wdrażania osprzętu elektronicznego dla potrzeb bezzałogowych systemów powietrznych. Posiadamy szerokie doświadczenie w przetwarzaniu sygnałów analogowych, ze sterowaniem cyfrowym oraz transmisją radiową.

Posiadamy gamę produktów własnych oraz realizujemy zlecenia zewnętrzne.

Szkolenia

Dla naszych klientów oferujemy dedykowane szkolenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa  przeprowadzanych operacji lotniczych. Szkolenia obejmują przede wszystkim poznanie i zrozumienie powiązania wszystkich komponentów platformy BSP (firmware, hardware, software), następnie naukę sposobu i interpretacji wyników działania BSP (w oparciu o testy przeprowadzone na DCS). Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczna nauka latania na zaprojektowanych i wykonanych autorskich BSP. Wszystkie powyższe elementy szkolenia mają spersonalizowany charakter - każdy element jest dostosowany indywidualnie do potrzeb, wiedzy oraz doświadczenia słuchacza.

Szkolenia

Usługi dedykowane

Oferujemy naszym klientom dedykowany zestaw usług specjalistycznych obejmujący m.in. modelowanie 3D, wydruk 3D, testy wytrzymałościowe materiałów, projektowanie i wykonanie elementów elektronicznych do BSP (w tym budowa od podstaw kontrolera lotu), usługi programistyczne (w tym zaawansowane aplikacje do planowania misji) oraz usługi serwisowe (naprawy elementów BSP).

Dedykowane

Software

Posiadamy autorskie oprogramowanie umożliwiające planowanie operacji lotniczych BSP w zakresie:

  • Optymalizacji przydziału poszczególnych BSP do poszczególnych punktów docelowych (celów)

  • Optymalizacji tras przelotowych i korytarzy powietrznych dla zespołu BSP (SWARM)

  • Umożliwiające wizualną analiza danych misji

Software
network-ant.gif

UNDER ANT

  • Adresujemy potrzeby klienta

  • Dostarczmy projekty w wymaganym czasie

  • Nasze produkty i usługi cechują się 100% funkcjonalnością

  • Rozumiemy otoczenie biznesowe

  • Przystosowujemy projekty do specyficznych uwarunkowań i ponadnormatywnych parametrów technologicznych

bottom of page